ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים מאפשר לך לשמור על רמת החיים של משפחתך העלולה להיפגע קשות
בעת מוות, בעת אובדן יכולת העבודה וההשתכרות או בעת נכות.

על מנת לשמור על ההמשכיות הכלכלית החשובה לך כל כך, יש להיערך לכך מבעוד מועד, 
פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות, אובדן כושר עבודה ונכות, מעניקות לך את
הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית לעתיד גם בזמנים קשים.