ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

כאשר נטלת הלוואה בעבר, מתוך רצון לשפר את רמת החיים, לרכוש נכס או לממש חלום אחר, וודאי לא שיערת כי עלול להיות מצב בו לא ניתן יהיה עוד לשלם את החזר ההלוואה.

מקרה פטירה גורם, מעבר לכל קושי אחר, קושי רב גם בהחזר ההלוואות שנטלת, פוליסת ביטוח משכנתא מבטיחה כי עול ההחזר לא יהווה נטל על המשפחה