ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

אף אחד מאתנו לא רואה את עצמו נקלע למצב סיעודי, אך התקדמות מדע הרפואה
והעלייה בתוחלת החיים מעלים את הסיכון לכך. במצב כזה, ביטוח סיעודי משמש
כרשת ביטחון כלכלי.

מדוע חשוב לרכוש ביטוח סיעודי?
טיפול סיעודי דורש הוצאות רבות, בין אם הטיפול בבית ובין אם במוסד סיעודי,
כאשר האחריות העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות חלה על החולה הסיעודי
ובני משפחתו, בעוד מוסדות המדינה מעניקים סיוע חלקי בלבד.

ביטוח סיעודי יסייע לחולה ולמשפחתו לשמור על רמת החיים אליה הם רגילים.