ביטוח רכב או דירה

רכב

כל נהג ובעל רכב חשופים לסיכונים.
פוליסות ביטוח הרכב נותנות פתרון מצוין לכל ביטוח הדרוש לך.
ביטוח מקיף, ביטוח צד שלישי או ביטוח חובה.

דירה

בעלות על דירה או שכירותה מטילה עליך אחריות
כלפי בני משפחתך הגרים בדירה, אך גם כלפי המבקרים והעובדים בה.
ביטוח מבנה וביטוח תכולה נותן מענה לדירה ותכולתה והגנה לבאי ביתך.