הצעה לביטוח ומחירון שרותים

בחר בסוג ביטוח הרצוי לקבלת הצעת מחיר

ביטוח מחלות קשות ותאונות

ביטוח מחלות קשות או תאונות

ביטוח סיעודי

מחירון שרותים

השירות כולל: איתור חסכונות פנסיונים, חסכונות פיננסים, פוליסות ביטוח בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות במדינת ישראל, הכנת דו"ח מפורט ופשוט להבנה, פגישה עם מומחה להסבר המצב הקיים והמלצות לשינוי/שיפור התיק.

השירות כולל איתור ובדיקת כל התוכניות הפנסיוניות הקיימות, הכנת דו"ח מפורט, ניתוח הפוליסות ובדיקת כדאיות אופן ביצוע משיכת הקצבה ופדיון הפיצויים, תכנון ופריסת מס, ביצוע וליווי מול החברות המנהלות את המוצרים הפנסיונים במימוש הזכויות הפנסיוניות בהתאם לצרכי הלקוח.

השירות כולל: בדיקת מסלקה ואיתור מוצרים פנסיונים קיימים, הכוונה בבחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר להפקדה עבור העובד, טיפול בפתיחת מוצר חיסכון פנסיוני לפי בחירת העובד/שיוך מוצר פנסיוני קיים למעסיק, עדכון מעסיק ומתן הנחיות להפקדה.

 השירות כולל: בדיקה ואיתור מוצרים פנסיונים/פיננסים רלוונטיים קיימים, הכוונה בלקיחת הלוואה בתנאים המתאימים לצרכי הלקוח, בדיקת זכאות להלוואה,  טיפול במסמכים עד לקבלת האשראי לחשבון הבנק.

השירות כולל: בדיקת זכאות לקבלת פיצוי ומימוש מלא הזכויות הקיימות בהתאם לתנאי הפוליסה, טיפול בהגשת תביעה והגשת מסמכים, ייצוג אל מול חברות הביטוח וליווי מלא עד לקבלת הפיצוי הנדרש.

הבהרה חשובה: טיפול בתביעות בפוליסות שנרכשו באמצעותנו יבוצע ללא עלות כחלק מהשירות הניתן ללקוחותינו.

השירות כולל: טיפול בהגשת מסמכים לביצוע הפדיון וליווי עד לביצוע הפדיון בפועל בחשבון הבנק.